Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Utlysning 2017 – K. G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen lyser med dette ut midler til nye K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning ved norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus.

De nye sentrene vil bli en del av stiftelsens satsing innenfor translasjonell medisin som nå omfatter 12 forskningssentre etablert i nært samarbeid med de medisinske fagmiljøene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

 


Programmet ble i 2014 evaluert av Mats Benner (Lunds Universitet) and Lars Terenius (Karolinska Institutet). Les evalueringsrapporten her:
Evaluation of The Kristian Gerhard Jebsen Foundation’s Support of Translational Medicine