Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Støtte

Stiftelsen tar selv kontakt med aktuelle samarbeidspartnere. Dette gjelder for aktuelle prosjekter innen forskning så vel som kultur – eller innen andre områder stiftelsen ønsker å støtte. Stiftelsens midler blir på denne måten effektivt brukt til prosjekter som er i samsvar med så vel stiftelsens som våre samarbeidspartneres strategier og prioriteringer.

Støtte til kulturtiltak
Stiftelsen vil yte bidrag til fremme av kunst (herunder utøvende kunst) på internasjonalt toppnivå. Gjennom sine tildelinger ønsker stiftelsen å styrke norsk kulturliv og om mulig oppnå synergieffekter mellom ulike prosjekter.

Støtte til forskning
Gjennom sin virksomhet ønsker stiftelsen å styrke fri og uavhengig norsk forskning samt bidra til å bygge forskningsmiljøer på internasjonalt toppnivå. Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen vil i første omgang konsentrere sin innsats om medisinsk og maritim/marin forskning. Innen disse feltene vil en igjen konsentrere innsatsen om relativt få men større prosjekter. Stiftelsen kommer også her til selv å initiere kontakt med aktuelle fagmiljøer for å få frem søknader som deretter vil undergå fagfelleevaluering. Slike kontakter vil bli foretatt i samarbeid og forståelse med institusjonene og fagmiljøene.
(Se også mandatet til det rådgivende utvalget for medisinsk forskning.)