Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Rådgivende utvalg

Medlemmer:
Professor Ole Sejersted, Universitetet i Oslo
Professor Stener Kvinnsland, Universitetet i Bergen
Professor Gitte Moos Knudsen, Rigshospitalet, København
Professor Ulf Smith, Sahlgrenska universitetssykehus, Gøteborg
Professor Carl-Henrik Heldin, Uppsala universitet

Utvalget har følgende virkefelt og mandat:

  1. Utvalget skal gi råd til styret om relevante kriterier for utvelgelse av områder innenfor medisinsk forskning som Stiftelsen KGJ kan engasjere seg i.
  2. Utvalget skal fremme forslag om aktuelle fagmiljøer eller fagdisipliner som kan fremme søknader om tideling av midler fra Stiftelsen KGJ.
  3. Utvalget skal ta del i den overordnete vurderingen av innkomne søknader, og skal til hjelp i dette arbeidet benytte seg av eksterne faglige vurderinger.
  4. Utvalget skal på bakgrunn av ovenfor nevnte punkter fremme forslag til Stiftelsen KGJ´s styre om konkrete prosjekter som foreslås støttet.
  5. Utvalget skal også ta del i vurderingen av fremdriften i de igangsatte forskningsprosjektene, og årlig rapportere tilbake til Stiftelsen KGJ´s styre om dette.