Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Om stiftelsen

Familien etter avdøde skipsreder Kristian Gerhard Jebsen etablerte i 2009 en stiftelse som vil kunne bidra med betydelig økonomisk støtte til ulike samfunnsnyttige formål.  Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har en forholdsvis omfattende formålsbestemmelse, og har i sine første år i hovedsak konsentrert støtten om ulike prosjekter innenfor henholdsvis medisinsk forskning og maritim/marint rettet forskning. Stiftelsen har i den senere tid rettet oppmerksomheten også mot kulturfeltet.

Stiftelsen er opprettet for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet.

En søsterstiftelse, uavhengig av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, er etablert i Sveits. The Kristian Gerhard Jebsen Foundation har som mål å: «enhance the well-being of people and promote human and social development, through support of grantees in the areas of health, education, science, culture and environment, in Switzerland and abroad.»

Gas Lion

Det første skipet i KGJS flåten, levert i 1967.

SKS Delta

Første D-klasse skip av en serie på 10 i KGJS flåten