Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

K.G. Jebsen-senter for havrett

Unikt senter for havrettsforskning etablert i Tromsø

Kristian Gerhard Jebsen-senter for havrett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø ble åpnet høsten 2013. Senteret, som er et samarbeidsprosjekt mellom UiT, Det juridiske fakultet og Fridtjof Nansen Institutt (FNI), er et av de største i sitt slag internasjonalt. Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har bevilget 36 millioner kroner fordelt over 6 år, til etablering og oppstart av senteret.

Senteret er en del av Det juridiske fakultet, og har egen ledelse og administrasjon. I tillegg til 3 forskere ved FNI har om lag 10 fast vitenskapelige ansatte sin arbeidsdag ved senteret. I tillegg vil 2 postdoktorer, 17 doktorgradsstudenter og 8 masterstudenter være tilknyttet senteret i løpet av perioden 2013-2019. Senteret er et spleiselag mellom Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen og Universitetet i Tromsø.

The objective of the centre:
To assess how the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and other international legal instruments and domestic implementing legislation that together form the law of the sea are responding to both new and existing challenges in order to ensure sustainable development and peaceful utilisation of the oceans in the 21st Century.

Focus areas include:
• Stability and change in the law of the sea
• Protecting the marine environment and biodiversity: precaution and integration
• Ensuring implementation and compliance
• The Arctic environment

Partners:
Fridtjof Nansen Institute
Netherlands Institute for the Law of the Sea (NILOS)
Pace University
Dalhousie University

Lenker:
Senterets nettsider
Nyhetsartikkel ved oppretteksen av senteret i 2013
Faktaark om det nye forskningssenteret
Artikler i avisene Dagens Næringsliv. Tromsø og Nordlys 2013