Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Årsberetninger

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen ble etablert 31. mars 2009 til minne om skipsreder Kristian Gerhard Jebsens liv og virke og som forlengelse av hans bidrag til positiv samfunnsutvikling. Stiftelsens formål er å yte bidrag til fremme av akademia, forskning, kunst, medisinske og sosiale tiltak, samt tiltak som fremmer samfunnsutvikling og bevarer miljøet.

Midlene som stiftelsen i utgangspunktet disponerer er mottatt som gave fra Kristian Gerhard Jebsens ektefelle, Aud Jebsen, ved etableringen av stiftelsen. I tillegg har stiftelsen mottatt gaver fra Kristian Gerhard Jebsen Foundation i 2011 og 2012, tilsammen USD 35 millioner.

Ved årsskiftet 2014/2015 var stiftelsens egenkapital 1.166 millioner kroner. Siden oppstart har stiftelsen tildelt i alt 341 millioner kroner til vedtektsbestemte formål.

Vedtatte tildelinger, akkumulert

Årsberetninger
Her kan du laste ned årsberetninger: