Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Prosjekter

K.G. Jebsen-senter for havrett

Unikt senter for havrettsforskning etablert i Tromsø

Kristian Gerhard Jebsen-senter for havrett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø ble åpnet høsten 2013. Senteret, som er et samarbeidsprosjekt mellom UiT, Det juridiske fakultet og Fridtjof Nansen Institutt (FNI), er et av de største i sitt slag internasjonalt. Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har bevilget 36 millioner kroner fordelt over 6 år, til etablering og oppstart av senteret.

Les mer ›

Gaveprofessorat i Teknisk sikkerhet

Samtidig med kunngjøringen av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen 18. mars 2010, ble det gjort kjent at stiftelsen hadde donert et gaveprofessorat innenfor fagområdet Teknisk Sikkerhet til Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) ved NTNU. Stein Haugen er tilsatt i professoratet fra 1. oktober 2010. Teknisk sikkerhet er et fagområde som hører inn under RAMS ved IPK.

Les mer ›

K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har siden starten etablert 16 K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning ved norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus. Av disse er 12 aktive og 4 er avsluttet. Sentrene består av forskergrupper med komplementær kompetanse og et stort utviklingspotensial inn mot translasjonell medisinsk forskning. Minst en av forskergruppene pr. senter har en klinisk innretning.

Les mer ›