Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er opprettet for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet.

Stiftelsen ble etablert i 2009 og hadde ved årsskiftet 2015/2016 en kapital på rundt 1.417 MNOK. Dette er penger som skal komme ulike samfunnsnyttige formål til gode. Aud Jebsen er initiativtager og donator til stiftelsen, som hun har etablert sammen med sine tre sønner. Stiftelsens tilsiktede varighet er 30 år.

….målsetning om å bidra til å realisere prosjekter på internasjonalt toppnivå.

Etter etableringen i 2009 har Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen i hovedsak konsentrert sin støtte på prosjekter innen områdene medisinsk og maritim forskning. Stiftelsen har også støttet kulturformål. Fellesnevner for stiftelsens engasjement er en målsetning om å bidra til å realisere prosjekter på internasjonalt toppnivå.